ຍົກເລີກເນື້ອຫາ
Sites Directory Sites Directory
ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

 

Eine verantwortliche Firma für den ganzen Türengineering-Prozess

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

 Unser Konzept haben wir in die folgenden Prozessschritte unterteilt:
 

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Seit Jahren bieten wir unseren bewährten Türengineering-Prozess an. Damit konnten wir uns seit 1992 profilieren und haben uns in den letzten Jahren eine führende Stellung erarbeitet. Zufriedene Kunden wie die Betreiber des Davoser Eisstadions oder des Stade de Suisse Wankdorf Bern zeugen davon. Beim Bau des Stade de Suisse haben wir das Engineering von insgesamt 1'500 Türen übernommen.

Der Prozess ist anschliessend nicht abgeschlossen, denn die Bedürfnisse der Betreiber verändern sich durch Umnutzungen oder bauliche Anpassungen. Aus diesem Grund muss die Anlage möglichst flexibel und erweiterbar konzipiert werden, so dass jederzeit mit einer erneuten Bedarfsanalyse gestartet werden kann.