Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κατάλογος sites Κατάλογος sites
Ενσωματωμένα Portlets Ενσωματωμένα Portlets
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Herstellungsprozess einer Türe mit erhöhten Anforderungen

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Eine Türe mit erhöhten Anforderungen kann nicht einfach aus dem Prospekt heraus bestellt und verbaut werden. Wir zeigen Ihnen, welchen Prozess es braucht, damit alle Anforderungen an eine Türe erfüllt werden können. Diesen komplexen Prozess wickeln wir für Sie im Rahmen unseres Dienstleistungsangebotes Türengineering gerne ab.

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
 • Gesetzliche Vorschriften und Richtlinien
 • Konzepte (Brandschutz-, Sicherheits- und Nutzerkonzept)
 • Architektonische Vorgaben und Ideen sowie Materialien / Baustoffe
 • Umsetzung der Anforderungen aus dem Pflichtenheft
 • Herstellung aufgrund freigegebener Konstruktionsunterlagen:
  • Türtyp (Türtypenblatt, Funktionsbeschrieb)
  • Türliste (Standort, Türnummer, Masse, Materialisierung, usw.)
  • Grundrisse des Objekts (Architekturpläne)
  • Anschlussschemas (Verdrahtungsunterlagen)
 • Im Werk wird die Erfüllung der Anforderungen überprüft
 • Die Türe wird eingebaut und mechanisch überprüft
 • Der elektrische Anschluss an die Infrastruktur erfolgt
 • Funktionstest des Türelements (integrale Tests der Bauleitung)
 • Evtl. Anbringen der Schutzverkleidung und Ausserbetriebsetzung
 • Einzelabnahme der Türe erfolgt bei der Montage/Inbetriebsetzung durch den Türingenieur
 • Abnahme: Feststellung der korrekten Funktion durch Fachbauleitung, Behörden und Kunde
 • Garantiebeginn
 • Aktuelle Türtypenblätter,Materialisierung, Anschluss- und Prinzipschemas, Anerkennungen, Wartungsanleitungen und Garantiebedingungen werden dem Kunden übergeben