Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κατάλογος sites Κατάλογος sites
Ενσωματωμένα Portlets Ενσωματωμένα Portlets
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Wir erstellen ein Abnahmeprotokoll für die Sicherheitsanlage

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Nach der Durchführung und Analyse der integralen Tests planen wir die Abnahme und Inbetriebnahme. Dafür verwenden wir Türblätter für die verschiedenen Türtypen sowie Checklisten respektive Abnahmeprotokolle für jede einzelne Türe.

Wir legen grossen Wert auf eine saubere Dokumentation der Abnahme, so dass der Betreiber eine störungsfreie Inbetriebnahme erwarten kann.

Beispiel eines Türblattes
Beispiel eines Türblattes